Tallinna 21. Kool


Registrikood75017644
Tüüpgümnaasium
Omandivormmunitsipaalomand
AadressRaua tn 6
LinnaosaKesklinna linnaosa
Õppekeeleesti
e-post info@21k.ee
Õpilasi1392
Poisse  46%
Tüdrukuid  54%
Tallinna 21. Kool on asutatud 1903. aastal. XXI Kooli nime kannab 1917. aastast. Põhikoolis on muusika, inglise keele ja ettevõtlus-robootika õppesuund. Gümnaasiumis on reaal-loodusainete, inglise keel-rahvusvahelised suhted ning sotsiaal-humanitaarainete õppesuund, mille lõpetajad on konkurentsivõimelised õppima asumisel Eesti või välisriikide kõrgkoolidesse. Muusika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult muusikat - plokkflöödiõpetus, kitarriõpe, instrumendiõpetus ja orkester ning elektroonilise muusika alused. Sissejuhatus robootikasse ja lühikursus mini-miniõpilasfirmade programmist. Inglise keele õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult inglise keelt. Lisaaineteks digitaalne keeleõpe, Cooperation Teamwork, Briti kultuurilugu ja Conversation. Sissejuhatus robootikasse ja lühikursus mini-miniõpilasfirmade programmist. Ettevõtlus-robootika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult ettevõtlusõpet, õpilasfirmade programmi „Mini-minifirmad“, robootikat, lõimitult robootika-matemaatika-loodusõpetust, matemaatilis-strateegilisi mänge ja nutisporti-nutimatemaatikat ning arvutiõpetust. Alates 2. klassist õpitakse inglise keelt ja 6. klassist vene keelt. Gümnaasiumis lisandub C-võõrkeelena saksa, prantsuse ja hispaania keel. Kõikides gümnaasiumi õppesuundades õpitakse laia matemaatikat, IT ja digiõpet, C-võõrkeelt, uurimistööde aluseid, kirjandust ja ettevõtlusõpet. Reaal-loodusainete õppesuunas õpitakse süvendatult täppis- ja loodusaineid, programmeerimist ning majandust. Õppesuunaained on praktiline füüsika, keemia praktikum, sissejuhatus veebiprogrammeerimisse, PHP rakendused veebiprogrammeerimises, ettevõtlusõpe, majandusõpetus. Inglise keele / Inglise keele ja rahvusvahelised suhted (2019/20) õppesuunas õpitakse süvendatult inglise keelt ning selle praktilisi rakendusi. Suuna eesmärgiks on motiveerida õppijates huvi inglise keelt kõnelevate maade keele ja kultuuri vastu ning valmistada soovijad ette rahvusvaheliseks Cambridge English Advanced eksamiks. Lõpetajad sooritavad eksami valdavalt tasemel C1 ja C2, mis annab suurepärase stardiplatvormi õpingute jätkamiseks erinevate riikide ülikoolides. Inglise keeles õpetatavad suunaained arendavad keelekeskkonnas diskussiooni, kriitilist mõtlemist, akadeemilist kirjutamist, rahvusvahelisi suhteid ja majandust ning loogikat. Õpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse orienteerumaks akadeemilist sõnavara ja kirjaoskust nõudval kõrgharidusmaastikul. Õpilased omandavad avaliku esinemise o
Viimati muudetud 17.10:2022 14:00
MEELIS KONDdirektor 6485448
RAIDO KAHMõppejuht 6485447
VALENTINA TALIARUõppejuht