Tallinna haridusasutuste
teatmik

Koolid

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab 58 üldhariduskooli ja üks ametikool.

Lasteaiad

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab kokku 127 koolieelset lasteasutust.

Huvikoolid

Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 10 asutust.