Tallinna haridusasutuste
teatmik

Koolid

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab 60 üldhariduskooli ja üks ametikool.

Lasteaiad

Tallinna Haridusameti haldusalas töötab kokku 129 koolieelset lasteasutust.

Huvikoolid

Tallinna Haridusameti haldusalas on kokku 13 asutust.