Me õpime kõikjal!


Kalamaja Lasteaed
Õppekäik Muraste Looduskooli - õpperetk Elu tiigis" III ja IV rühma lapsed (46) ja õpetajad 1. Õppeprotsessi parendamine avastus- ja aktiivõppe metoodikate kaudu, 2. Õppe- ja kasvatustegevust on täiustatud keskkonnahariduslike tegevustega 3. Laiapõhjalise keskkonnahariduslikke teadmiste andmine Tegevus: - Tutvumine loodusesõbra meelespeaga ja tutvumismäng. - Piirkonna tutvustus, tiigi tekkelugu, tiik kui elukeskkond. - Kaldaloomastiku ja -taimestiku vaatlemine. - Veeloomastiku ja -taimestiku vaatlemine. - Mikroskoopiliste organismide vaatlemine.
Eesmärgid1. Tutvustada loodust kui elusorganismi laiemalt. 2. Laps teab puhtavee tähtsusest, maapinna puhtusest ja meie keskkonna s.o. õhu puhtusest. 3. Mõiste - Elurikkus- looduslik mitmekesisus ehk elustiku mitmekesisus on ökosüsteem.
AsukohtMuraste Looduskool
RegistreerimineEi ole võimalik kuna üritus toimub väljaspool lasteaeda. Teine võimalus tulla oma transpordivahendiga.
Osalejate arv6
KontaktandmedEve Liigmann (liigmann@hotmail.com, 5074 163)
23. mai 2017 kella 9.30

TALLINNA KRISTIINE LASTEAED
Lasteaia loodusraja kavandamine, ettevalmistamine ja rajamine toimub ajavahemikul 13.03 kuni 16.05.2017, mille käigus: - kaardistatakse puud ja põõsad -puude ja põõsaste juurde paigaldatakse postid koos infokastidega - lasteaia ette paigaldatakse infotahvel - õpetajate poolt koostatud õppevara paigutamine kastidesse - lasteaia õueala aerofotost õueplaani väljatrükk ja infotahvlile paigaldamine - õpperaja pidulik avamine 17.mail kell 11.00 -õppetegevused loodusõpperajal
Eesmärgid1.Lasteaial valmib õuesõppe läbiviimiseks loodusõpperada. 2.Õpetajate kaasabil on valmistatud metoodiline materjal ,mis asub loodusõpperajal. (Kõikide eriliigiliste puude ja põõsaste juures olevad kastid on varustatud eri aastaaegadel õppimiseks vajamineva õppematerjaliga, mida jooksvalt täiendatakse ja uuendatakse)
AsukohtTallinna Kristiine Lasteaed, Rästa põik 3
RegistreerimineHelle.Lumis@kristiinealg.edu.ee Kaie.hein@kristiinealg.edu.ee
Osalusinfotäiskasvanud kokkuleppel, 2 lasterühma päevas
KontaktandmedHelle Lumis (direktor@kristiinealg.tln.edu.ee, 655 2655)
Loodusõpperaja nädal 22.05 kuni 26.05 kell 10.30 kuni 12.00

Tallinna 53. Keskkool
Hommikuvõimlemised kooliperele ja kogukonnale
EesmärgidEdendada tervislikku eluviisi, mitmekesistada õppepäeva
Asukohtkoolihoov või kooli saadid - vastavalt ilmale
Registreerimineregistreeruda pole vaja
Osalusinfopole piiratud
KontaktandmedDmitri Ustritski ja Alla Prõttšikova, Gennagi Aleksandrov ja Svetlana Kovõtška (53kk@53kk.tln.edu.ee, 6521644)
iga päev 22.05-26.05.2017 kell 8.00

Tallinna Heleni Kool
MÕK kuu põhiülesandeks Heleni Koolis on õpiruumi avardamine. Õpetajaid lasteaias ja koolis julgustatakse juhtkonna liikmete poolt kasutama õppetöö läbiviimisel rohkem kui kunagi varem kõiki kooli kasutuses olevaid sise- ja väliskeskkondi. Tavapärasest keskkonnast välja viidud õpitegevused lähtuvad õppekavast, on planeeritud töökavades, jättes piisavalt ruumi muutunud keskkonnast tulenevatele teemadele. Õpiruumi avardamine annab võimaluse teemade seostamiseks ümbritsevaga ja selle olulisim eesmärk on õpilaste õpihuvi ja motivatsiooni tõstmine.
EesmärgidTallinna Heleni Kooli õpetajad ja õpilased kasutavad kõiki kooli kasutuses olevaid sise – ja väliskeskkondi ning linnaruumi võimalusi aktiivses õppetöös.
AsukohtEhte 7, Tallinn 10318
Registreerimine6055499; info@helen.edu.ee
Osalusinfo5-6 inimest
KontaktandmedKadi Ellus (info@helen.edu.ee, 6055499)
03.05 kell 11.20-14.05; 24.05 kell 9.15-10.00; 3.05 kell 10.15; 23.05 kell 12.25-13.10; 29.05 kell 13.20-14.05; 31.05 kell 11.20 - 12.05; 4.05 kell 9.30-11.30; 16.05 kell 10.00; 17.05 kell 10.00-11.00; 24.05 kell 11.00-12.00; 26.05 kell 16.00-17.0

Tallinna Kihnu Lasteaed
On kavandatud muudatuste sisseviimine lasteaia õppekavasse: seni õpetaja poolt planeeritud nädalateema asemel viiakse sisse projektõppe põhimõtted, mille puhul senisest enam arvestatakse laste soove ja huvisid. Käsitletava sisu ei ole seotud nädala pikkusega vaid laste huvi lõppemise ja õpetaja poolt paindliku lähenemisviisi rakendamisega. Iga rühm saab katsetada erinevaid võimalusi laste kaasamisel projektõppe läbiviimiseks: näiteks mõistekaardi loomine, skeemide koostamine, aruteluringi läbiviimine laste poolt jne. Kasutatavas Päeva- ja nädalasõna metoodikas saavad lapsed ise valida õppetegevustes sõnu, mis neil seostuvad käsitletava projektiga. Lastevanematele ja keelekümbluse õpetajatele (lasteaed, kool, metoodikakeskus) on tutvustatud õppesisu ja metoodika muudatusi. Tegevuste läbiviimisel rakendatakse senisest enam grupi- ja rühmatööde põhimõtteid, enamus tegevusi viiakse läbi õueala erinevaid võimalusi rakendades, muusika- ja liikumisõpetajad osalevad igapäevaselt rühma õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Oluline on IKT- vahendite oskuslik ja sihipärane rakendamine õppetegevuste läbiviimisel. Personali toetamiseks ja uute lähenemisviiside teadvustamiseks on 27.-28.03.2017 kogu personalile- nii õpetajatele, õpetaja assistentidele kui ka õpetaja abidele läbi viidud Reggio Emilia pedagoogikat tutvustav sisekoolitus. Koolituse reflektsioonina esitavad koolitusel osalejad 17. 04.2017: enda valmisoleku muudatusteks kirjeldusena, protsessipõhisusele keskendumise visioon tegevuste läbiviimisel ja analüüsimisel, valmisolek muudatuste juhtimiseks õpikeskkonnas. Koostöös laste ja lastevanematega valmib MÕK-kuu raames õuemäng Kihnu saare temaatikast inspireeritult. Lapsevanemad on kaasatud mänguala ettevalmistamisse, õuemängu interaktiivseks muutmisele. 22.-26. mail 2017 on soovijatel võimalik osaleda tegevustes, et osa saada ja tajuda muudatuste rakendumist. Täpsem ajakava tegevuste toimumise ja registreerimise võimaluste kohta ilmub lasteaia kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/kihnu-lasteaed/ 08. mai 2017. Reflektsioonina toimub pedagoogiliste sisuliste aruteluringide läbiviimine rakendades õpetajate initsiatiivi pedagoogilise eestvedajana, toimub juhtkonna rolli vähendamine pedagoogilistes aruteludes- juhtkond on aruteludes vaatleja ja tagasiside andja rollis.
EesmärgidLasteaia õppekavasse on sisse viidud projektõppe põhimõtted- tegevuste läbiviimisel on rakendatud koostöös lastevanematega valminud õueala mängusaari õuemänguna.
AsukohtTallinna Kihnu Lasteaed
Registreeriminee-mail: kadri.koort@kihnula.edu.ee
Osalusinfo60, 10 rühma, iga rühma kohta kuni 6 osalejat
KontaktandmedKadri Koort (kadri.koort@kihnula.edu.ee, 53358257)
22.-26 mai 2017, kell 09.30-12.00

Tallinna Kiisa Lasteaed
Eluliselt oluline õppimisviis looduses.
EesmärgidLaps õpib hakkamasaamist looduses ning omandab looduses eksimisel esmaseid enesehoiuvõtteid. Laps märkab loodust ja tunneb rõõmu liikumisest looduses.
AsukohtTallinna Kiisa Lasteaiast toimub väljasõit loodusesse.
RegistreerimineE- mail: Maie.Kalmus@kiisala.edu.ee
Osalejate arv6
KontaktandmedMaia Kalmus (Maie.Kalmus@kiisala.edu.ee, 56453227)
Teisipäeval, 23. mail kell 9.30 - 15.00

Tallinna Kullatera Lasteaed
Õppida võib kõikjal. Meie oleme Kullateras vaimustunud robootilistest ja nutikatest elektroonilistest vidinatest, nende kasutamisest õppetegevuste läbiviimisel. Meil on kogemus, et erinevad nutikad vahendid panevad silmad särama nii täiskasvanutel kui lastel. Õpime ja areneme ise ning oleme näidanud juba alushariduse ainesektsiooni raames 6 teisipäeval 38 erineva lasteaia 91 kolleegile õppetegevusi, kus kasutame nutikat vahendit, sidudes vahendiga tegutsemise õppekava erinevate teemadega. Võimalusi ja ideid on tohutult. Meie nägemus - käime ajaga kaasas, oleme innovaatilised ja jagame oma parimat kogemust. Nutikuu jooksul külastame 10 erinevat lasteaeda programmis "Telli nutitund oma lasteaeda", kus linna lasteaiad said tellida Kullatera õpetaja koos nutika vahendiga oma lasteaeda, viima läbi tegevust tellija lasteaia lastega (erinevad vahendid, erinevad vanused).
Eesmärgid*Tutvustada erinevaid nutikaid elektroonilisi ja robootilisi vidinaid, nende kasutamist õppetegevuste läbiviimisel ja õppekavaga sidumisel. *Jagada oma lasteaia kogemust teistega, viies tegevuse nn "koju kätte", et näidata kui põnevaid ja kaasaegseid tegevusi on võimalik antud vahendeid kasutades läbi viia. *Julgustada teisi lasteaedu robootilisi ja nutikaid elektroonilisi vidinaid kasutama, õpetama lastele programmeerimist ja näitama, et see pole keeruline, vaid jõukohane kõikidele.
AsukohtTallinna linn, 10 erinevat lasteaeda
Registreerimineeelregistreerimise alusel (hetkel on kõik kohad juba täitunud)
Osalusinfoiga tegevus 1 lasteaia rühm, lapsed vanuses 2-7 aastat
KontaktandmedPiret Määr (kullatera@kullatera.edu.ee , 53958154)
2.-29. mai, 9.45-12.00

Tallinna Kuristiku Lasteaed
meeskonnamäng orienteerumine Flash mob sõpradele
EesmärgidÕppetöö läbiviimine looduses, kus laps saab kogeda ja on loodud võimalus õppimiseks. Arendatakse koordinatsiooni, rühti, tasakaalu ja liikumisvõimeid.
AsukohtLasteaia õues
Registreerimineinfo@kuristikula.edu.ee
Osalusinfo10 inimest
KontaktandmedLjubov Ševtšenko (ljubov.sevtsenko@kuristikula.edu.ee, 6 362 741)
23.05.2017. kell 10:00

Tallinna Lille Lasteaed
Lasteaia traditsiooniline lille- ja talgupäev 23.mail 2017 Tallinna Lille Lasteaed peab laste õppekasvatustöös tähtsaks looduskasvatust. Sellele suundumusega on juba mitmed aastad pööratud suurt tähelepanu laste aktiivsele tegutsemisele looduses erinevatel aastaaegadel – erinevatel aastaaegadel käiakse õppekäikudel ja toimuvad õuesõppepäevad/ nädalad. Looduse tundmaõppimine toimub käsikäes täiskasvanuga, peamiselt läbi mängulise tegevuse ja ise tegemise kogemuse, katsetamise, avastamise ning uurimise. Õues- ja avastusõpe on meie lasteaia tavapärane meetod looduse, loodushoiu ning ümbritseva keskkonna tundmaõppimisel. Ise kõike praktiliselt läbi tehes ja kogedes õpivad lapsed samm-sammult mõistma keskkonnaalaseid väärtushinnanguid ning seoseid looduses. Üheks looduskasvatuse osaks on lasteaia LILLEPÄEV, mis tavapäraselt toimub maikuu lõpupoole, kui ilmad on juba soojad. Osalevad lasteaia kõik rühmad, lapsed vanuses 2-7 aastat. Lasteaia lillepäevaks valmistumine ja selle heaks tegutsemine algab aga juba aprillis. Aprillis saavad läbi laste näppude mulda lillede seemned, mille arenemist ja kasvamist on huvitav jälgida. Istutuspottidele kirjutatakse ise lillenimed ja nende eest hoolitsemisega kasvavad seemnest maikuuks istutusvalmis taimed. Lillepäeval toovad kõik lasteaia lapsed ka kodust kaasa ühe lilletaime, mis neile endale meeldib. Koos õpetajatega istutatakse toodud lilled lasteaia õueala peenardele ja lillepottidesse. Mitmesugust tegevust jagub kõigile lasteaia suurtele ja väikestele: lillepottidesse tuuakse koos kompostihunnikust uus muld; toimub lillede istutamine peenardele ja lillepotidesse; kõik istutatud taimed saavad hoolikalt kastetud. Mitmete tegevuste juures õpivad lapsed sõbraga koos tegutsema: mulla sõelumisel, taimede istutamisel, ämbrist kastekannudesse vee võtmisel. Vanemad lapsed on lasteaia noorematele tegutsemisel abiks. Tegusa hommikupoolikuga saab lasteaia õueala lilledest värviliseks. Lisaks rõõmustavad kõiki tublisid tegutsejaid laste poolt sügisel maha pandud tulbisibulad, sest neist on nüüd peenardele kasvanud värvilised tulbid. Õhtupoolikul tulevad vanemad lasteaia talgupäevale, kus koos korrastatakse lasteaia õueala: liivakastidesse ja turvaaladele viiakse uus liiv, tehakse korda püsilillede peenrad, isade poolt tehakse vajalikke töid: korrastatakse mööblit ning kuuri ehitatakse vajalik riiul õuevahenditele. Talgupäeva õhtupoolikul on lapsed jõukohaste töö tegemisega vanematele abiks: koos veetakse liiva, korrastatakse peenarid ja istutatakse ka lilli ja tehakse muid vajalikke töid. Lisaks tahame lille- ja talgupäeva tegemistesse kaasata ka uue tegusa koostööpartneri Swedbanga vabatahtlikud.
EesmärgidLaps tutvub ja õpib tegema kevadisi aiatöid: kompostist mulla sõelumine, taimede istutamine, töövahendite käsitlemine ja ohutus, taimede kastmine Laps kogeb tegutsemisel koostegemise rõõmu kaaslasega ning õpib märkama ja abistama nooremaid Kaasata vanemaid ja koostööpartnereid õppe- ja kasvatusprotsessi arendamisele ning lastega koos tegutsema
AsukohtTallinna Lille Lasteaed
Registreeriminelasteaia e-postile lille@lille.edu.ee
Osalusinfo10-15
KontaktandmedVeronika Kübar (lille@lille.edu.ee, 6567371)
23.mai 2017 Lillepäev kella 10.15-12.00 talgupäev 16.00-18.30

Tallinna Luha Lasteaed
Tegevus toimub Oandu looduskeskuses, programmiks on Lahemaa-rannamaa. Vaadatakse lõike DVD-programmist Märka merd, Mereranna õpitoas õpitakse tundma tavalisemaid Läänemere limuseid jt liike ning tehakse retk Oandult Altjale 3,5 km mööda Läänemere eri arenguetappide rannamoodustisi. Altja rannas vaadeldakse randa ja määratakse rannast leitut.
EesmärgidLaps õpib mereelu kohta uusi teadmisi. Laps õpib looduses käituma. Laps tunneb rõõmu liikumisest ja loodusest
AsukohtOandu looduskeskus
Registreerimineüritus Luha lasteaia lastele
Osalejate arv0
KontaktandmedTriinu Fattt (naksid@gmail.com, 6450619)
23.mai väljasõit hommikuil kell 9,30

Tallinna Mardi Lasteaed
Ühel ilusal kevadisel õhtupoolikul 2016. aastal tuli üks isa oma lapsele järele. Laps ei tahtnud kohe koju minna. Isa hakkas koos rühma lastega lasteaia hoovis peitust, tagaajamist jms mängima. Õpetaja vaatas kõrvalt ja nautis laste ja isa vahelist rõõmurohket mängu ning tuli mõttele, et kõik isad võiks midagi põnevat koos kogu rühma lastega teha. Kohe rääkis õpetaja sellest mõttest lastega mänginud isale, kes kiitis mõtte heaks. Rühma õppeaasta piknikul rääkisid õpetajad projekti mõttest ka teistele lapsevanematele, kes samuti hakkasid kohe mõtlema, mida põnevat lastele pakkuda. Projekti nimi tuli laulust "Laupäeval koos isaga". Kuid miks ainult laupäeval? Kuna argipäeval veedavad lapsed suurema osa päevast lasteaias, siis ongi tore kaasata isad lasteaia igapäevaellu. Väärtustame isade rolli ühiskonnas ja innustame neid rohkem aega veetma koos lastega tegutsedes. Algselt oli plaan teha projekt lühiajaline, septembrist kuni isadepäevani ja lõpetada see suure ühise isadepäevapeoga. Kuna peaaegu kõikide laste isad soovisid rühma lastele midagi omalt poolt pakkuda, siis jätkub projekt õppeaasta lõpuni. Aasta jooksul (sept.2016 - …) erinevad ühistegevused isade organiseerimisel ja eestvedamisel lasteaias ja väljaspool- vanaaegsete autode muuseum; fotograafiatund; kokakunst restoranis Umami,; helilooja jutud, talvised olümpiamängud koos olümpiavõitjaga jpm. Projekti käigus tekkis alaprojekt „Reis ümber maailma”, kus lapsed ja vanemad tutvustasid erinevate maade kombeid ja traditsioone. Samuti sa projekti üheks osaks lapsevanemate teatrietendus „Kuidas aastad endale loomanimed said”. Tegevused toimusid/toimuvad Mardi lasteaias, erinevates huvitavates kohtades Tallinnas ja lähiümbruses.
EesmärgidLapsevanemate kaasamine lasteaia igapäevaellu. Laste silmaringi laiendamine läbi erinevate ühistegevuste. Rõõm koostööst.
AsukohtTallinna Mardi Lasteaia Mardi 5 saal ja õueala
Registreeriminehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDPYPQPbfQQk9-Dn1hVP29t3vwfQNy9klxqV3MblTCv4nFcw/viewform
Osalejate arv25
KontaktandmedTriinu Kotkas (info@mardila.edu.ee, 6607656)
23.05.2017 kell 16:30 - 18:00

Tallinna Rõõmupesa Lasteaed
Teavitusüritus "Rahvusvaheline projektiõpe Tallinna Rõõmupesa Lasteaias kui muutunud õpikäsitluse ideede allikas ja laste päeva rikastaja".
EesmärgidHuvilistel on ülevaade Rõõmupesas rakendatavast projektiõppest.
AsukohtTallinna Rõõmupesa Lasteaed, A.H.Tammsaare tee 141, Tallinn
Registreerimineroomupesa@la.tln.edu.ee
Osalejate arv24
KontaktandmedLea Pihelgas (roomupesa@la.tln.edu.ee, 653 6254)
23. mai 2017 kell 13.30

Tallinna Tihase Lasteaed
Lasteaias toetatakse laste keskkonnateadlikkuse kasvu läbi õues-õppe tegevuste ja erinevates loodus- ja kultuurikeskkondades tegutsedes. Erinevaid õppekasvatustegevuse valdkondi planeeritakse ümbritsevasse keskkonda. MÕK kuu tegevusi planeeritakse osaliselt koostöös Vindi lasteaiaga Vindi lasteaia õuealal ja Tihase lasteaia õuealal. Teadmiste omandamine, uuriv õppimine ja omandatud teadmiste väljendamine kasutades loovust, on märksõnadeks sellel kuul. MÕK kuu tegevuste täpsem ajakava kajastatakse u 2 nädalat enne lasteaia kodulehel.
Eesmärgidlaps oskab erinevates teda ümbritsevates keskkondades tegutseda laps saab teadmisi lähiümbrusest laps väljendab ennast loovalt
AsukohtTallinna Tihase ja Tallinna Vindi lasteaia õuealad, Tihase ja Vindi tänav
Registreeriminetihase@tihase.edu.ee
Osalusinfomax 10 osalejat
KontaktandmedRuth Lukas (tihase@tihase.edu.ee, 6513370/ 55536320)
perioodil 15. - 19. mai, vahemikus kl 10:00 - 12:00. Tihase lasteaia õuealal ka 23.05.

Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Tallinna Õismäe Vene Lütseum on 2016. aasta sügisel alustanud kooliaasta renoveeritud hoones peale ühe aasta kestnud remonti. Õppeaasta jooksul oleme koondanud oma õppekasvatustööd ühtsesse tervikusse, pöörates erilist tähelepanu paindliku ja nüüdisaegse õppeprotsessi loomisele, õppetoolide vahelise koostöö arendamisele, infovahetuse tagamisele. Kaasaegse õppeprotsessi üheks oluliseks osaks on koostöö lastevanematega. Soovime olla avatud kool, mis kaasab lapsevanemaid kooliellu, tutvustab neile kaasaegseid lähenemisi ja õppemeetodeid ning motiveerib neid tundma huvi koolis toimuvate tegevuste vastu. Arvame, et praktiline kogemus ja aktiivne osalemine õppetöös on parim viis kooli töö tutvustamiseks, tagasiside saamiseks ning on suurepärane koostööviis lastevanematega, kellele on ühtlaselt ka loodud võimalus näha oma last õppija rollis ja toetada teda. MÕKi tunnuseks on ainetevaheline lõiming, mille rakendamise tingimuseks on toimiv koostöö erinevate õpetajate vahel. Õppepäeva planeerimiseks ja elluviimiseks õpetajad kavandavad üheskoos integreeritud tegevusi, võttes kokku õpilaste aasta jooksul erinetevas ainetes omandatud oskusi . Tänu sellele toimub õpetajate vastastikune õppimine ja õpetamine, mis kujundab õpetajatel laiemat lähenemist oma aine õpetamisele ning paremat sidusust teiste ainetega.
EesmärgidTallinna Õismäe Vene Lütseumi koolipere on avatud koostööle lapsevanematega ning kasutab erinevaid võimalused lapsevanemate kaasamiseks. Koolis on loodud usalduslikud suhted lastevanematega. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi lapsevanemad on kaasatud koolitegevusse ja teadlikud muutunud õpikäsituse põhimõtetest. Integreeritud tegevuste kavandamiseks ja rakendamiseks koolis toimub metoodiline koostöö õpetajate vahel. Koolis on läbiviidud seminar lastevanematele teemal "Muutunud õpikäsituse meie koolis" ning praktiline iõppepäev teemal "Õpetlik orienteerumine" (lõimitud tegevused õues).
AsukohtTallinna Õismäe vene Lütseum, Õismäe tee 28
RegistreerimineNatalia. Kislaja@tovl.edu.ee
Osalusinfokõik huvitatud lapsevanemad
KontaktandmedNatalia Kislaja (tovl@tovl.edu.ee, 5110289)
19.05.2017 kl. 16.00 - seminar; 22.05.2016 kl. 09.00-14.00 - orienteerimise õppepäev 1. - 6. klassid; 23.05.2016 kl 09.00 - 14.00 - orienteerimise õppepäev 7.-12. klassid
Ehte Humanitaargümnaasium
Parimate loovtööde seminar. Valitakse välja parimad loovtööd, mida esitletakse 7., 8. ja 10. kl õpilastele.
EesmärgidEesmärgid: tutvustada parimaid loovtöid, tuua välja õpilaste väljapaistvamad huvialad, pakkuda ideid neile, kes hakkavad tuleval õppeaastal kirjutama loov- või uurimistööd.
AsukohtEhte HG
Registreeriminehttps://goo.gl/HHQPwa
Osalusinfokõik soovijad
KontaktandmedMarika Kransiver (marika.kransiver@ehtehg.ee, 5308 2102)
24.05., 13.00-13.45

Lasteaed Maasikas
Õppekasvatustegevused õues "Uuri, avasta, tegutse", mille käigus kõik lasteaia rühmad läbivad erinevad tegevuspunktid, kus on looduse teema (programm Roheline kool ja projekt "Suur taimejaht") integreeritud erinevate õppekasvatustegevuse valdkondadega. Laste jaoks on loodud arengut soodustav ja valikuid pakkuv õpikeskkond, kus laps osaleb tegevuste kavandamisel, on aktiivne õppija, kes uurib, avastab, kogeb, tegutseb ja teeb järeldusi.
EesmärgidMuuta õppekava tegevused huvitavamaks ja loovamaks, kus laps suudab õuetegevustes eakohaselt keskenduda, aktiivselt tegutseda, õpib tegeutsema meeskonnas, õpib tundma õueala loodust ja tunneb rõõmu saavutatust.
AsukohtLasteaed Maasikas õueala (Vasara 18)
Registreeriminee-posti aadress: maasikas@la.tln.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedHeidi Tammik (maasikas@la.tln.edu.ee, 6628787)
24. mai 2017 kell 10.00

Lastesõim Planeedi Mudila
Avatud on õuelasteaed "Väikesed matkasellid". Lapsed võetakse hommikul vastu lastesõime õuealal ning kõik päevased tegevused (söömine, õppetegevus, uinak ja mäng) toimuvad õues. Päeva läbivaks teemaks on avastusõpe: toimetused taimedega (istutamine, kastmine, hooldamine) ja looduse (taimede, putukate, ussikeste) uurimine. Paigaldatud on tegevuskeskuste telgid, kus viiakse läbi töötoad. Päev lõpeb laste ja vanemate orienteerumismänguga.
EesmärgidVäikelapsele uue kogemuse (nn. matkakogemuse) loomine ja õuetegevuste propageerimine.
AsukohtLastesõim Planeedi Mudila õueala
RegistreeriminePalume registreeruda tegevuse vaatlusele "Väikesed matkasellid" algusega kell 10.00 lingil http://doodle.com/poll/r6euwkw8t7qnyapn
Osalusinfo15 vaatlejat
KontaktandmedOivi Saluri (lastesoim@planeedi.edu.ee, 58190566)
24.05.2017 kell 7.00 - 19.00. Kell 10.00 - 10.30 (organiseeritud õppetegevus)

Pirita Lasteaed
1. Lastega koos planeerimine ja õppimine. - uurimine, avastamine - suhtlemine, koostööoskuste parendamine
Eesmärgid1. Õpikeskkonna laiendamine väljaspool lasteaeda. 2.
AsukohtÕppekäik Tallinna vanalinnas
RegistreerimineKristiina.Kons@piritalasteaed.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedKristiina Kons (õppealajuhataja (Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee, 6238783)
24.mai, buss väljub lasteaia juurest 9.15

TALLINNA KRISTIINE LASTEAED
Lasteaia loodusraja kavandamine, ettevalmistamine ja rajamine toimub ajavahemikul 13.03 kuni 16.05.2017, mille käigus: - kaardistatakse puud ja põõsad -puude ja põõsaste juurde paigaldatakse postid koos infokastidega - lasteaia ette paigaldatakse infotahvel - õpetajate poolt koostatud õppevara paigutamine kastidesse - lasteaia õueala aerofotost õueplaani väljatrükk ja infotahvlile paigaldamine - õpperaja pidulik avamine 17.mail kell 11.00 -õppetegevused loodusõpperajal
Eesmärgid1.Lasteaial valmib õuesõppe läbiviimiseks loodusõpperada. 2.Õpetajate kaasabil on valmistatud metoodiline materjal ,mis asub loodusõpperajal. (Kõikide eriliigiliste puude ja põõsaste juures olevad kastid on varustatud eri aastaaegadel õppimiseks vajamineva õppematerjaliga, mida jooksvalt täiendatakse ja uuendatakse)
AsukohtTallinna Kristiine Lasteaed, Rästa põik 3
RegistreerimineHelle.Lumis@kristiinealg.edu.ee Kaie.hein@kristiinealg.edu.ee
Osalusinfotäiskasvanud kokkuleppel, 2 lasterühma päevas
KontaktandmedHelle Lumis (direktor@kristiinealg.tln.edu.ee, 655 2655)
Loodusõpperaja nädal 22.05 kuni 26.05 kell 10.30 kuni 12.00

Tallinna 53. Keskkool
Hommikuvõimlemised kooliperele ja kogukonnale
EesmärgidEdendada tervislikku eluviisi, mitmekesistada õppepäeva
Asukohtkoolihoov või kooli saadid - vastavalt ilmale
Registreerimineregistreeruda pole vaja
Osalusinfopole piiratud
KontaktandmedDmitri Ustritski ja Alla Prõttšikova, Gennagi Aleksandrov ja Svetlana Kovõtška (53kk@53kk.tln.edu.ee, 6521644)
iga päev 22.05-26.05.2017 kell 8.00

Tallinna Heleni Kool
MÕK kuu põhiülesandeks Heleni Koolis on õpiruumi avardamine. Õpetajaid lasteaias ja koolis julgustatakse juhtkonna liikmete poolt kasutama õppetöö läbiviimisel rohkem kui kunagi varem kõiki kooli kasutuses olevaid sise- ja väliskeskkondi. Tavapärasest keskkonnast välja viidud õpitegevused lähtuvad õppekavast, on planeeritud töökavades, jättes piisavalt ruumi muutunud keskkonnast tulenevatele teemadele. Õpiruumi avardamine annab võimaluse teemade seostamiseks ümbritsevaga ja selle olulisim eesmärk on õpilaste õpihuvi ja motivatsiooni tõstmine.
EesmärgidTallinna Heleni Kooli õpetajad ja õpilased kasutavad kõiki kooli kasutuses olevaid sise – ja väliskeskkondi ning linnaruumi võimalusi aktiivses õppetöös.
AsukohtEhte 7, Tallinn 10318
Registreerimine6055499; info@helen.edu.ee
Osalusinfo5-6 inimest
KontaktandmedKadi Ellus (info@helen.edu.ee, 6055499)
03.05 kell 11.20-14.05; 24.05 kell 9.15-10.00; 3.05 kell 10.15; 23.05 kell 12.25-13.10; 29.05 kell 13.20-14.05; 31.05 kell 11.20 - 12.05; 4.05 kell 9.30-11.30; 16.05 kell 10.00; 17.05 kell 10.00-11.00; 24.05 kell 11.00-12.00; 26.05 kell 16.00-17.0

Tallinna Kadaka Põhikool
Kool loob selliseid õppetingimusi, kus õpilane saab õppida läbi oma kogemuse. Jätkusuutlik tegevus annab parimaid tulemusi, kui ajaliselt piiratud projektitegevused. Tegevus: Terve õppeaasta jooksul töötab koolis igal kolmapäeval ja reedel õppekohvik. Õpilased koos juhendajaga • planeerivad kohviku päevamenüü • koostavad toidu omahinna kalkulatsiooni • ostavad kauplusest touduaineid • valmistavad toitu • teenindavad kohvikukülastajaid • pesevad nõud pärast kohviku sulgemist Sellisel viisil saavad õpilased võimaluse läbi praktilise tegevuse arendada matemaatika oskusi, suhtlemisoskust ja teadmisi inimeseõpetusest.
EesmärgidÕpilane • oskab planeerida oma tegevust • oskab toidu valmistamisel kalkulatsiooni koostada • oskab müüa ja raha tagasi anda • oskab suhelda • oskab tegutseda meeskonnas
AsukohtTallinna Kadaka Põhikool
RegistreerimineSihtrühm: Tegijad: LÕK 10. klass TÕK 9.-12. klass. Külastajad: teised õpilased ja õpetajad
Osalejate arv70
KontaktandmedGalina Sai (galina.sai@kadakakool.edu.ee, +372 55569242)
03.05, 05.05, 10.05, 12.05, 17.05, 19.05, 24.05, 26.05, 31.05.2017

Tallinna Kihnu Lasteaed
On kavandatud muudatuste sisseviimine lasteaia õppekavasse: seni õpetaja poolt planeeritud nädalateema asemel viiakse sisse projektõppe põhimõtted, mille puhul senisest enam arvestatakse laste soove ja huvisid. Käsitletava sisu ei ole seotud nädala pikkusega vaid laste huvi lõppemise ja õpetaja poolt paindliku lähenemisviisi rakendamisega. Iga rühm saab katsetada erinevaid võimalusi laste kaasamisel projektõppe läbiviimiseks: näiteks mõistekaardi loomine, skeemide koostamine, aruteluringi läbiviimine laste poolt jne. Kasutatavas Päeva- ja nädalasõna metoodikas saavad lapsed ise valida õppetegevustes sõnu, mis neil seostuvad käsitletava projektiga. Lastevanematele ja keelekümbluse õpetajatele (lasteaed, kool, metoodikakeskus) on tutvustatud õppesisu ja metoodika muudatusi. Tegevuste läbiviimisel rakendatakse senisest enam grupi- ja rühmatööde põhimõtteid, enamus tegevusi viiakse läbi õueala erinevaid võimalusi rakendades, muusika- ja liikumisõpetajad osalevad igapäevaselt rühma õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Oluline on IKT- vahendite oskuslik ja sihipärane rakendamine õppetegevuste läbiviimisel. Personali toetamiseks ja uute lähenemisviiside teadvustamiseks on 27.-28.03.2017 kogu personalile- nii õpetajatele, õpetaja assistentidele kui ka õpetaja abidele läbi viidud Reggio Emilia pedagoogikat tutvustav sisekoolitus. Koolituse reflektsioonina esitavad koolitusel osalejad 17. 04.2017: enda valmisoleku muudatusteks kirjeldusena, protsessipõhisusele keskendumise visioon tegevuste läbiviimisel ja analüüsimisel, valmisolek muudatuste juhtimiseks õpikeskkonnas. Koostöös laste ja lastevanematega valmib MÕK-kuu raames õuemäng Kihnu saare temaatikast inspireeritult. Lapsevanemad on kaasatud mänguala ettevalmistamisse, õuemängu interaktiivseks muutmisele. 22.-26. mail 2017 on soovijatel võimalik osaleda tegevustes, et osa saada ja tajuda muudatuste rakendumist. Täpsem ajakava tegevuste toimumise ja registreerimise võimaluste kohta ilmub lasteaia kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/kihnu-lasteaed/ 08. mai 2017. Reflektsioonina toimub pedagoogiliste sisuliste aruteluringide läbiviimine rakendades õpetajate initsiatiivi pedagoogilise eestvedajana, toimub juhtkonna rolli vähendamine pedagoogilistes aruteludes- juhtkond on aruteludes vaatleja ja tagasiside andja rollis.
EesmärgidLasteaia õppekavasse on sisse viidud projektõppe põhimõtted- tegevuste läbiviimisel on rakendatud koostöös lastevanematega valminud õueala mängusaari õuemänguna.
AsukohtTallinna Kihnu Lasteaed
Registreeriminee-mail: kadri.koort@kihnula.edu.ee
Osalusinfo60, 10 rühma, iga rühma kohta kuni 6 osalejat
KontaktandmedKadri Koort (kadri.koort@kihnula.edu.ee, 53358257)
22.-26 mai 2017, kell 09.30-12.00

Tallinna Kullerkupu Lasteaed
Ülelasteaialine matkapäev " Otsime ja vaatleme kevadet". Eelnev tegevus: sügisel on iga rühm leidnud endale loodusliku objekti (puu vms), keda igal aastaajal külastatakse, et võrrelda looduse muutumist erinevatel aastaaegadel ja teha see nö " oma paigaks", kus käia. Kohad on igal rühmal erinevad, kuna laste jõudlus matkata on erinev-koolieelikutel on pikem matkarada ja kaugem koht. Igal aastaajal (alates sügisest) jäädvustatakse muutused kohas/matkarajal fotode ja ka videotena, et siis rühmas ka hiljem võrrelda/arutleda ning lõpuks kokku panna mapp.
EesmärgidÜmbruskonna tundmaõppimine ning selle väärtustamine. Õppimine vahetult kogedes. Lapsed oskavad märgata looduse muutumist erinevatel aastaaegadel, oskavad võrrelda muutusi; süveneb huvi looduse ja loodushoiu vastu. Lapse füüsilise liikumise tähtsustamine.
AsukohtMatka algus Kullerkupu lasteaiast
Registreeriminematkama on oodatud lasteaia lapsevanemad oma lapse rühmaga
Osalusinfoei ole kindlaks määratud
KontaktandmedKarin Pero (karin@kullerkupu.edu.ee, 660 8023)
24. 05 kell 10.00

Tallinna Lasteaed Kikas
"Terves kehas terve vaim" Pakkuda erinevaid tegevusi ja lahendusi sõimelaste õppetegevuste läbiviimiseks koostöös muusika- ja liikumisõpetajaga.
EesmärgidLaps suudab tunda rõõmu liikumistegevustest. Laps osaleb tegevustes ja järgib õpetaja juhiseid. Lapsel kinnistuvad õ/a jooksul omandatud teadmised ja oskused.
AsukohtTallinna Lasteaed Kikas
Registreeriminemeili teel: kikas@kikas.edu.ee
Osalejate arv20
KontaktandmedAnne Lill (kikas@kikas.edu.ee, 6545167)
24.mai, kell 10.00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni

Tallinna Sikupilli Lasteaed
Kogukondlik taaskasutuspäev. Sellel kevadel toimub üritus juba neljandat korda. Igal aastal on olnud uus vaatenurk. Hetkel on selle aasta teema veel arutlusel. Kutsete väljasaatmisel mai alguses on ktäpsem info lisatud ja olemas ülevaade kogu päevast kellaajaliselt. Toimuvad erinevad õpitoad, mida korraldavad oma maja õpetajad ja ka külalised (partnerid, osalejad teistest lasteaedadest ja asutustest, kogukonnast). Rõhuasetus töötubades on taaskasutusel, looduslikul materjalil jne. Tegu on kogu päeva kestva õueüritusega, kus lisaks töötubadele on esinejad, toitlustamine, üllatuskülalised, näitused, moešhow jne. Tähtsustame ka õueala kujundamist, mille üheks põhielemendiks on näituse teema, mis samuti kajastub eelnevalt saadetud kutsel. Sellel päeval on haaratud tegevusse kogu lasteaia personal.
Eesmärgid1. kogukonna kaasamine 2. taaskasutuse väärtustamine, keskkonnasäästliku tarbimisharjumuse kujundamine 3. loovuse arendamine 4. õuesõppe tähtsustamine 5. uute oskuste, kogemuste saamine-jagamine 6. koostöö võimaldamine kõikide huvigruppidega 7. heade emotsioonide saamine koostegemisest
AsukohtLasteaia õuealal
RegistreerimineKutse saadetakse läbi lasteaedade listi kõikidele Tallinna koolieelsetele asutustele. Registreerimine e-posti kaudu. Lisaks on kohapeal veel igas töötoas registreerimisleht, mille alusel saavad nii osalejad kui läbiviijad koolitustõendi ainesektsiooni raa
OsalusinfoPiiramatu
KontaktandmedSirli Kokla; Marika Jurin (la128@hot.ee, Sirli 5210645; Marika 53446772)
24.mai kell 9.00-12.00 ja 15.00-18.00
Ehte HG
Külalisõpetaja. Kehalise kasvatuse tundi viib läbi kooli vilistlane, praegune sportlane.
EesmärgidEesmärkideks on pakkuda õpilastele vaheldust ning teha koostööd vilistlastega.
AsukohtEhte HG
Registreeriminehttps://goo.gl/HHQPwa
Osalusinfokõik soovijad
KontaktandmedMarika Kransiver (marika.kransiver@ehtehg.ee, 5308 2102)
25.05.

Kolde Lasteaed
Lasteaias väärtustame keskkonnaharidust ja väärtuskasvatust läbi õuesõppe, keskkonnaalaste ürituste, keskkonnasõbraliku ja säästva tarbimise ning lastevanematega koos tegutsemise. TEGUTSEME ÜHESKOOS TEISTMOODI.
EesmärgidÕuekeskkonnas erinevate ainevaldkondade lõimimine koos tegutsedes lapsevanemate juhendamisel
Asukohtlasteaia õueala
Registreeriminekolde@kolde.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedAime Ruhno (kolde@kolde.edu.ee, 67 38 778)
25.mai 2017

Lastesõim Päkapikk
Avastusõpe õuealal "Aias kasvab lilleke, leia üles õieke" Laste loomingunäitus õuealal "Kevad õues"
EesmärgidLaste teoreetiliste teadmiste kinnistamine praktiliste tegevuste, liikumismängude ja õuesõppe kaudu.
AsukohtLõime 9 lastesõime õueala
Registreeriminepakapikk@pakapikk.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedRena Lepikult (pakapikk@pakapikk.edu.ee, 6618018)
25. mai kell 10.00

TALLINNA KRISTIINE LASTEAED
Lasteaia loodusraja kavandamine, ettevalmistamine ja rajamine toimub ajavahemikul 13.03 kuni 16.05.2017, mille käigus: - kaardistatakse puud ja põõsad -puude ja põõsaste juurde paigaldatakse postid koos infokastidega - lasteaia ette paigaldatakse infotahvel - õpetajate poolt koostatud õppevara paigutamine kastidesse - lasteaia õueala aerofotost õueplaani väljatrükk ja infotahvlile paigaldamine - õpperaja pidulik avamine 17.mail kell 11.00 -õppetegevused loodusõpperajal
Eesmärgid1.Lasteaial valmib õuesõppe läbiviimiseks loodusõpperada. 2.Õpetajate kaasabil on valmistatud metoodiline materjal ,mis asub loodusõpperajal. (Kõikide eriliigiliste puude ja põõsaste juures olevad kastid on varustatud eri aastaaegadel õppimiseks vajamineva õppematerjaliga, mida jooksvalt täiendatakse ja uuendatakse)
AsukohtTallinna Kristiine Lasteaed, Rästa põik 3
RegistreerimineHelle.Lumis@kristiinealg.edu.ee Kaie.hein@kristiinealg.edu.ee
Osalusinfotäiskasvanud kokkuleppel, 2 lasterühma päevas
KontaktandmedHelle Lumis (direktor@kristiinealg.tln.edu.ee, 655 2655)
Loodusõpperaja nädal 22.05 kuni 26.05 kell 10.30 kuni 12.00

Tallinna 21. Kool
Majandussimulatsioon: Raha rändab. Ettevõtlus-, majandus- ja ühiskonnaõpetuse tundides õpitu näitlikustamiseks või iseseisva õpisündmusena Teema: majandusringlus, ühiskonna vastastikune majanduslik toimimine Klass jaotatakse rühmadeks, kes kujutavad endast kodumajapidamisi, kelle käes on ühiskonna ressurssidest tööjõud ja ka raha. Mängujuhid etendavad valitsuse rolli, kelle käes on mängu alguses loodusressursid. Iga kodumajapidamine erastab endale mängu alguses kas talu, tehase või poe ning üks kodumajapidamise liige asub seda juhtima. Kõik ettevõtted ostavad kodudest tööjõudu, talud lisaks valitsuselt maad. Talud toodavad toorainet tehastele, tehased tooteid poodidele ning poed müüvad kaupu kodudele. Lisaks majandusringlusele õpitakse mängu käigus mõistma, milleks on vaja makse maksta, kuidas kujunevad omahind, müügihind ning kasum. Õpitakse tundma majandussektorite vastastikust toimet ning tähtsust ühiskonnas ning mitmeid teisi olulisi majandus-ja ettevõtluspõhimõtteid. Simulatsiooni käigus õpitakse lisaks majanduse toimimise põhimõtetele meeskonnatööd ja ka iseseisvat otsustamist, kogetakse ühiskonnas või rühmas tehtavate otsuste vastastikust mõju ning nähakse otsuste tagajärgi ehk põhjus-tagajärg seoseid. Lõiming: matemaatikaga – kasumi, omahinna ja hinna arvutamine Inimeseõpetus – suhete kujunemine rühmas Keeleõpetus – majandus- ja ettevõtlusterminoloogia Ajalugu – simulatsioonijuhtidel on võimalik mängu käigu mõjutamisel kasutada ajaloosündmusi Geograafia – ressursside mõisted
EesmärgidAnda noortele võimalus kogeda tegevuse kaudu erinevate majandusüksuste (kodud kui ressursiomanikud ja tarbijad, ettevõtted ning valitsus) rolli ühiskonnas ja nende vastastikuseid seoseid ning harjutada nii rühmatööd kui ka iseseisvat otsustamist.
AsukohtTallinna 21. Kool, aula 204
Registreeriminehttps://goo.gl/forms/7SDWyldD42nPcYas2
Osalejate arv40
KontaktandmedEpp Vodja (epp@ja.ee, +3725030477)
25. mai 2017 kell 11.00-14.00

Tallinna 21. Kool
Ajalugu ja loodus Kadrioru pargis Lõiming loodusõpetuse ja ajalooga kasutades Tallinna vaatamisväärsuste võimalusi ja õppides tundma pargiarhitektuuri. Rühmapõhine koosõppimine, infootsing nutiseadmega eesti- ja inglisekeelsetest infokanalitest. Teemat käsitletakse erinevate ajastute ja pargistiilide võtmes: kaardistatakse väärispuude liike, tutvutakse pargistiilidega - Inglise, Prantsuse ja Jaapani aiad ning vastatakse õpilaste poolt valmistatud küsimustele.
EesmärgidVõimekamate õpilaste rolli tähtsustamine õppeprotsessis ning nende rakendamine kaasõpilaste juhendajatena.
AsukohtKadrioru pargis Luigetiigi päikesekella juures
Registreeriminehttps://goo.gl/forms/7SDWyldD42nPcYas2
Osalusinfo10 õpilast kummalgi kellaajal
KontaktandmedMaarika Paun (Maarika.Paun@21k.ee, +3725280821)
25. mai 2017 kell 9.00 ja kell 12.00

Tallinna 53. Keskkool
Hommikuvõimlemised kooliperele ja kogukonnale
EesmärgidEdendada tervislikku eluviisi, mitmekesistada õppepäeva
Asukohtkoolihoov või kooli saadid - vastavalt ilmale
Registreerimineregistreeruda pole vaja
Osalusinfopole piiratud
KontaktandmedDmitri Ustritski ja Alla Prõttšikova, Gennagi Aleksandrov ja Svetlana Kovõtška (53kk@53kk.tln.edu.ee, 6521644)
iga päev 22.05-26.05.2017 kell 8.00

Tallinna Kihnu Lasteaed
On kavandatud muudatuste sisseviimine lasteaia õppekavasse: seni õpetaja poolt planeeritud nädalateema asemel viiakse sisse projektõppe põhimõtted, mille puhul senisest enam arvestatakse laste soove ja huvisid. Käsitletava sisu ei ole seotud nädala pikkusega vaid laste huvi lõppemise ja õpetaja poolt paindliku lähenemisviisi rakendamisega. Iga rühm saab katsetada erinevaid võimalusi laste kaasamisel projektõppe läbiviimiseks: näiteks mõistekaardi loomine, skeemide koostamine, aruteluringi läbiviimine laste poolt jne. Kasutatavas Päeva- ja nädalasõna metoodikas saavad lapsed ise valida õppetegevustes sõnu, mis neil seostuvad käsitletava projektiga. Lastevanematele ja keelekümbluse õpetajatele (lasteaed, kool, metoodikakeskus) on tutvustatud õppesisu ja metoodika muudatusi. Tegevuste läbiviimisel rakendatakse senisest enam grupi- ja rühmatööde põhimõtteid, enamus tegevusi viiakse läbi õueala erinevaid võimalusi rakendades, muusika- ja liikumisõpetajad osalevad igapäevaselt rühma õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Oluline on IKT- vahendite oskuslik ja sihipärane rakendamine õppetegevuste läbiviimisel. Personali toetamiseks ja uute lähenemisviiside teadvustamiseks on 27.-28.03.2017 kogu personalile- nii õpetajatele, õpetaja assistentidele kui ka õpetaja abidele läbi viidud Reggio Emilia pedagoogikat tutvustav sisekoolitus. Koolituse reflektsioonina esitavad koolitusel osalejad 17. 04.2017: enda valmisoleku muudatusteks kirjeldusena, protsessipõhisusele keskendumise visioon tegevuste läbiviimisel ja analüüsimisel, valmisolek muudatuste juhtimiseks õpikeskkonnas. Koostöös laste ja lastevanematega valmib MÕK-kuu raames õuemäng Kihnu saare temaatikast inspireeritult. Lapsevanemad on kaasatud mänguala ettevalmistamisse, õuemängu interaktiivseks muutmisele. 22.-26. mail 2017 on soovijatel võimalik osaleda tegevustes, et osa saada ja tajuda muudatuste rakendumist. Täpsem ajakava tegevuste toimumise ja registreerimise võimaluste kohta ilmub lasteaia kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/kihnu-lasteaed/ 08. mai 2017. Reflektsioonina toimub pedagoogiliste sisuliste aruteluringide läbiviimine rakendades õpetajate initsiatiivi pedagoogilise eestvedajana, toimub juhtkonna rolli vähendamine pedagoogilistes aruteludes- juhtkond on aruteludes vaatleja ja tagasiside andja rollis.
EesmärgidLasteaia õppekavasse on sisse viidud projektõppe põhimõtted- tegevuste läbiviimisel on rakendatud koostöös lastevanematega valminud õueala mängusaari õuemänguna.
AsukohtTallinna Kihnu Lasteaed
Registreeriminee-mail: kadri.koort@kihnula.edu.ee
Osalusinfo60, 10 rühma, iga rühma kohta kuni 6 osalejat
KontaktandmedKadri Koort (kadri.koort@kihnula.edu.ee, 53358257)
22.-26 mai 2017, kell 09.30-12.00

Tallinna Lasteaed Rabarüblik
Pedagoogid valmistavad ette erinevad õuesõppe tegevused mida hakatakse läbi viima "Metsapäeval", mis toimub Glehni lossi pargis. Tegevused toimuvad ringmeetodil nii, et kõik lasteaiad saavad osa kõikidest tegevustest. Tegevuste juhendajateks on Rabarübliku lasteaia õpetajad ja koostööpartnerid. Üritus on traditsiooniline ning toimub Rabarübliku lasteaia eestvedamisel juba 13. korda. Metsapäeva traditsioonilised punktid on: Orenteerumine ajavõtuga, orienteerumine ajavõtuta, erinevate mänguliste võtetega pargi taimerikkuse ning vaatamisväärtustega tutvumine, muusika punkt ning mõne koostööpartneri juhendatav punkt (Tervishoiu Kõrgkool, Nõmme Kabeklubi, Politsei jne) Kuna Metsapäev on pidevas arengus, siis on alati mõni "üllatuspunkt", mis tavaliselt kannab päevakajalist teemat.
EesmärgidLaps oskab erinevates punktides saadud teadmisi rakendada oma tervise ja heaolu hüvanguks. Lapsel paraneb meeskonnatööoskus ning oskus erinevusi märgata. Laps tunneb oma linnaosa üht kaunimat kohta Nõmmel- Glehni parki Laps kinnistab aktiivselt tegutsedes teadmist liikumise kasulikkusest tervisele Laps õpib armastama loodust ja kinnistab varem saadud teadmisi läbi kogemuste. Asutuse üks eesmärke on arendada koostööd Nõmme Linnaosa lasteasutuste vahel ja kaasata lapsi väljaspool Nõmmet
AsukohtNõmme, Glehni lossi park
RegistreerimineAsutuse direktori Tiiu Annuse e-postile vaatlemis soovist teatamisega: tiiu.annus@rabaryblik.ee
Osalejate arv25
KontaktandmedTiiu Annus (tiiu.annus@rabaryblik.ee, 5114966)
25. mai 2017, algusega kell 10.00 (kestvus orienteeruvalt kaks tundi)

Tallinna Lepatriinu Lasteaed
Spordialsid tutvustav minimess " Kümnevõistlus kõigile" / õuesõpe .
Eesmärgid1. Liikumisaktiivsuse, sportliku ja tervisliku eluviisi propageerimine laste ja lapsevanemate hulgas. 2. Tutvustada põnevalt ja atraktiivselt erinevaid spordialasid ja võimalusi treeningutes osalemiseks nii lastele kui lastevanematele. 3. Koostööd erinevate huvigruppidega - Tallinna Lepatriinu Lasteaed, Lepatriinu Lasteaia lapsed ja lapsevanemad, Kristiine linnaosa 5-7 a lapsed ja lapsevanemad, TLÜ, TLÜ tudengid, spordiklubid, meedia. 4. Mini messi tutvustamine ja kajastamine meedias. 5. Uute koostööpartnerite leidmine.
AsukohtTallinna Lepatriinu Lasteaia õueala
RegistreerimineSpordiklubid said osalemiskutsed TLÜ tudengitelt. Teised osalejad registreeruvad üritusel tulles, kohapeal.
Osalusinfo250-300
KontaktandmedKaidi Pugatsev (kaidi.pugatsev@lepatriinulasteaed.ee, 55530644)
25.mai.2017, kell 17.00-19.00

Tallinna Mahtra Lasteaed
Me õpime kõikjal. Lõimitud mänguline tegevus seotud erinevate ainevaldkondadega. Maastikumäng
EesmärgidLapsel on võimalused arenemiseks erinevates ainevaldkondades läbi mitmekesise õppekeskkonna
AsukohtTallinna Mahtra Lasteaed
Registreeriminemahtrala@mahtrala.edu.ee
Osalejate arv15
KontaktandmedMaie Lehtla (Maie.Lehtla@mahtrala.edu.ee, 53313651)
25. mai kell 9.30

Tallinna Mustakivi Lasteaed
Alates 2017 a. Tallinna Mustakivi Lasteaias korraldatakse temaatilised õppekäigud kogu lasteaia lastele. Asutuse arengukava üks tähtsamatest põhisuundadest on keskkonnahariduslik tegevus. Suure projekti raames on planeeritud mitmed põnevad üritused ja õppetegevused. 25. mai kuus toimub lasteaia õuealal temaatiline õppekäik "Kasekese sünnipäev", mille käigus kõik lasteaia rühmad viivad läbi mitmesugused õppetegevused, mis on seotud loodusõppega. Õppetegevustesse on kaasatud lapsevanemad.
EesmärgidLapse igakülgne arendamine läbi erinevate õppetegevuste Õppeprotsessi tõhustamiseks mänguliste vormide arendamine, uute mängude kasutamine keskkonnakasvatuse ja loodusõppe alal Õppetegevuste põnevamaks muutmine lasteaias Koostöö lastevanematega uute vormide rakendamine
AsukohtTallinna Mustakivi Lasteaia õueala
Registreeriminemustakivi@la.tln.edu.ee
Osalejate arv15
KontaktandmedViktoria Suits (viktoria.suits@gmail.com, 6345836)
25.05.2017 kell 10.00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
TALLINNA KRISTIINE LASTEAED
Lasteaia loodusraja kavandamine, ettevalmistamine ja rajamine toimub ajavahemikul 13.03 kuni 16.05.2017, mille käigus: - kaardistatakse puud ja põõsad -puude ja põõsaste juurde paigaldatakse postid koos infokastidega - lasteaia ette paigaldatakse infotahvel - õpetajate poolt koostatud õppevara paigutamine kastidesse - lasteaia õueala aerofotost õueplaani väljatrükk ja infotahvlile paigaldamine - õpperaja pidulik avamine 17.mail kell 11.00 -õppetegevused loodusõpperajal
Eesmärgid1.Lasteaial valmib õuesõppe läbiviimiseks loodusõpperada. 2.Õpetajate kaasabil on valmistatud metoodiline materjal ,mis asub loodusõpperajal. (Kõikide eriliigiliste puude ja põõsaste juures olevad kastid on varustatud eri aastaaegadel õppimiseks vajamineva õppematerjaliga, mida jooksvalt täiendatakse ja uuendatakse)
AsukohtTallinna Kristiine Lasteaed, Rästa põik 3
RegistreerimineHelle.Lumis@kristiinealg.edu.ee Kaie.hein@kristiinealg.edu.ee
Osalusinfotäiskasvanud kokkuleppel, 2 lasterühma päevas
KontaktandmedHelle Lumis (direktor@kristiinealg.tln.edu.ee, 655 2655)
Loodusõpperaja nädal 22.05 kuni 26.05 kell 10.30 kuni 12.00

Tallinna 53. Keskkool
Hommikuvõimlemised kooliperele ja kogukonnale
EesmärgidEdendada tervislikku eluviisi, mitmekesistada õppepäeva
Asukohtkoolihoov või kooli saadid - vastavalt ilmale
Registreerimineregistreeruda pole vaja
Osalusinfopole piiratud
KontaktandmedDmitri Ustritski ja Alla Prõttšikova, Gennagi Aleksandrov ja Svetlana Kovõtška (53kk@53kk.tln.edu.ee, 6521644)
iga päev 22.05-26.05.2017 kell 8.00

Tallinna Heleni Kool
MÕK kuu põhiülesandeks Heleni Koolis on õpiruumi avardamine. Õpetajaid lasteaias ja koolis julgustatakse juhtkonna liikmete poolt kasutama õppetöö läbiviimisel rohkem kui kunagi varem kõiki kooli kasutuses olevaid sise- ja väliskeskkondi. Tavapärasest keskkonnast välja viidud õpitegevused lähtuvad õppekavast, on planeeritud töökavades, jättes piisavalt ruumi muutunud keskkonnast tulenevatele teemadele. Õpiruumi avardamine annab võimaluse teemade seostamiseks ümbritsevaga ja selle olulisim eesmärk on õpilaste õpihuvi ja motivatsiooni tõstmine.
EesmärgidTallinna Heleni Kooli õpetajad ja õpilased kasutavad kõiki kooli kasutuses olevaid sise – ja väliskeskkondi ning linnaruumi võimalusi aktiivses õppetöös.
AsukohtEhte 7, Tallinn 10318
Registreerimine6055499; info@helen.edu.ee
Osalusinfo5-6 inimest
KontaktandmedKadi Ellus (info@helen.edu.ee, 6055499)
03.05 kell 11.20-14.05; 24.05 kell 9.15-10.00; 3.05 kell 10.15; 23.05 kell 12.25-13.10; 29.05 kell 13.20-14.05; 31.05 kell 11.20 - 12.05; 4.05 kell 9.30-11.30; 16.05 kell 10.00; 17.05 kell 10.00-11.00; 24.05 kell 11.00-12.00; 26.05 kell 16.00-17.0

Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Aktiivõppe päev. Õpetajad viivad koolipäeva jooksul oma ainetundides läbi aktiivõppetegevusi. Eelnevalt jagavad õpetajad omavahel teadmisi selles valdkonnas (õpetajad filmivad oma tegevusi tunnis ja jagavad videoid kolleegidega, aktiivõppe meetodite tutvustamine). Õpetajad viivad oma tunnid nii läbi, et ei kasuta õppekirjandust. Iga õpetaja seab oma eesmärgid vastavalt vajadusele selles ainetunnis. Hiljem saavad õpetajad kokku ning rühmades analüüsitakse ning jagatakse mõtteid ja kogemusi aktiivõppe päevast.
EesmärgidTutvustada õpetajatele aktiivõppe meetodeid (õpetajalt õpetajale). Õpetaja loob oma tundides selliseid olukordi, kus õpilane on sunnitud kaasa rääkima, kuulama, kaasa mõtlema ja kirjutama. Õpetaja pakub õpilastele erinevaid elulisi situatsioone võttes seejuures reaalseid andmeid internetist, raamatust või meediaallikatest. Õppeainete integreerimiseks kasutab õpetaja projektõpet. Eesmärgiks on populariseerida aktiivõppemeetodeid õpetajate seas.
AsukohtTallinna Järveotsa Gümnaasium
RegistreerimineTäpsem info kooli kodulehel.
OsalusinfoKaasatud on terve koolipere.
KontaktandmedTriin Lepp (triin.lepp@jarveotsa.ee, 61 80 110)
26.05.17, 08:00

Tallinna Kadaka Põhikool
Kool loob selliseid õppetingimusi, kus õpilane saab õppida läbi oma kogemuse. Jätkusuutlik tegevus annab parimaid tulemusi, kui ajaliselt piiratud projektitegevused. Tegevus: Terve õppeaasta jooksul töötab koolis igal kolmapäeval ja reedel õppekohvik. Õpilased koos juhendajaga • planeerivad kohviku päevamenüü • koostavad toidu omahinna kalkulatsiooni • ostavad kauplusest touduaineid • valmistavad toitu • teenindavad kohvikukülastajaid • pesevad nõud pärast kohviku sulgemist Sellisel viisil saavad õpilased võimaluse läbi praktilise tegevuse arendada matemaatika oskusi, suhtlemisoskust ja teadmisi inimeseõpetusest.
EesmärgidÕpilane • oskab planeerida oma tegevust • oskab toidu valmistamisel kalkulatsiooni koostada • oskab müüa ja raha tagasi anda • oskab suhelda • oskab tegutseda meeskonnas
AsukohtTallinna Kadaka Põhikool
RegistreerimineSihtrühm: Tegijad: LÕK 10. klass TÕK 9.-12. klass. Külastajad: teised õpilased ja õpetajad
Osalejate arv70
KontaktandmedGalina Sai (galina.sai@kadakakool.edu.ee, +372 55569242)
03.05, 05.05, 10.05, 12.05, 17.05, 19.05, 24.05, 26.05, 31.05.2017

Tallinna Kihnu Lasteaed
On kavandatud muudatuste sisseviimine lasteaia õppekavasse: seni õpetaja poolt planeeritud nädalateema asemel viiakse sisse projektõppe põhimõtted, mille puhul senisest enam arvestatakse laste soove ja huvisid. Käsitletava sisu ei ole seotud nädala pikkusega vaid laste huvi lõppemise ja õpetaja poolt paindliku lähenemisviisi rakendamisega. Iga rühm saab katsetada erinevaid võimalusi laste kaasamisel projektõppe läbiviimiseks: näiteks mõistekaardi loomine, skeemide koostamine, aruteluringi läbiviimine laste poolt jne. Kasutatavas Päeva- ja nädalasõna metoodikas saavad lapsed ise valida õppetegevustes sõnu, mis neil seostuvad käsitletava projektiga. Lastevanematele ja keelekümbluse õpetajatele (lasteaed, kool, metoodikakeskus) on tutvustatud õppesisu ja metoodika muudatusi. Tegevuste läbiviimisel rakendatakse senisest enam grupi- ja rühmatööde põhimõtteid, enamus tegevusi viiakse läbi õueala erinevaid võimalusi rakendades, muusika- ja liikumisõpetajad osalevad igapäevaselt rühma õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Oluline on IKT- vahendite oskuslik ja sihipärane rakendamine õppetegevuste läbiviimisel. Personali toetamiseks ja uute lähenemisviiside teadvustamiseks on 27.-28.03.2017 kogu personalile- nii õpetajatele, õpetaja assistentidele kui ka õpetaja abidele läbi viidud Reggio Emilia pedagoogikat tutvustav sisekoolitus. Koolituse reflektsioonina esitavad koolitusel osalejad 17. 04.2017: enda valmisoleku muudatusteks kirjeldusena, protsessipõhisusele keskendumise visioon tegevuste läbiviimisel ja analüüsimisel, valmisolek muudatuste juhtimiseks õpikeskkonnas. Koostöös laste ja lastevanematega valmib MÕK-kuu raames õuemäng Kihnu saare temaatikast inspireeritult. Lapsevanemad on kaasatud mänguala ettevalmistamisse, õuemängu interaktiivseks muutmisele. 22.-26. mail 2017 on soovijatel võimalik osaleda tegevustes, et osa saada ja tajuda muudatuste rakendumist. Täpsem ajakava tegevuste toimumise ja registreerimise võimaluste kohta ilmub lasteaia kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/kihnu-lasteaed/ 08. mai 2017. Reflektsioonina toimub pedagoogiliste sisuliste aruteluringide läbiviimine rakendades õpetajate initsiatiivi pedagoogilise eestvedajana, toimub juhtkonna rolli vähendamine pedagoogilistes aruteludes- juhtkond on aruteludes vaatleja ja tagasiside andja rollis.
EesmärgidLasteaia õppekavasse on sisse viidud projektõppe põhimõtted- tegevuste läbiviimisel on rakendatud koostöös lastevanematega valminud õueala mängusaari õuemänguna.
AsukohtTallinna Kihnu Lasteaed
Registreeriminee-mail: kadri.koort@kihnula.edu.ee
Osalusinfo60, 10 rühma, iga rühma kohta kuni 6 osalejat
KontaktandmedKadri Koort (kadri.koort@kihnula.edu.ee, 53358257)
22.-26 mai 2017, kell 09.30-12.00

Tallinna Lasteaed Mudila
Linnupoegade rühma mudilased õpivad koos saksa keelt.
EesmärgidLaste varajane keeleoskuse arendamine.
AsukohtTallinna Lasteaed Mudila Niine põik 5
Registreeriminemudila@mudila.edu.ee
Osalejate arv15
KontaktandmedInga Kolk (mudila@mudila.edu.ee, 58194845)
26.05.2016 kell 10.00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
Merivälja Kool
Me õpime kõikjal. Sellega seonduvalt viime maikuus (27. mai) läbi ühisüritusese "Jalgrattamatk loodusesse - tean, tunnen ja oskan". Matkast võtavad osa kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Ühisüritus annab võimaluse parandada omavahelist koostööd ja suhtlemist, lisaks saada teadmisi mõne huvitava taime või puuliigi kohta. Õpime ka liikluses käitumist ja toimetulekut. Seda nii läbi suhtlemise, koostöö ja eeskuju kaudu. Matkal läbime jalgratastele umbes 20 km ja vahepeal teeme ühise puhkepausi. Söögi-joogi puhkepausil viime läbi mõned võistlused/ võistlusmängud. Matka juht tutvustab, mida looduses olles tähele panna, miks looduse hoidmine on meile kõigile oluline ja tutvustab mõningaid taimi ja puid. Pärast puhkepausi alustame tagasiteed. Matk algab ja lõpeb kooli koduõuelt.
EesmärgidÕppida praktiliste tegevuste kaudu. Parandada omavahelist koostööd sihtgruppide vahel (õpilane-õpetaja-lapsevanem). Innustame õpilasi ja lapsevanemaid aktiivselt tegutsedes veetma oma vaba aega. Tugevdame ühtekuuluvustunnet ja õpilaste/lapsevanemate osalemist ning kaasamist koolielus. Liiklusohutuse tähtsustamine. Tutvumine kodukandi loodusega. Meeleolukas positiivne suhtlemine omavahel.
AsukohtMerivälja ja Pirita lähiümbrus
RegistreerimineOsalejad annavad endast teada klassijuhatajate kaudu
Osalusinfovarasema kogemuse põhjal jääb prognoositav osalejate arv 200 - 300 vahele
KontaktandmedKaja Laanmäe (merialg@merialg.tln.edu.ee, 6232576)
27. mai 2017, kella 10.00-14.00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
Haabersti Vene Gümnaasium
• Kooli meeskond (kaks õpilast ja õpetaja) osalevad HA poolt korraldatud õpikodade pilootprojekti VAU! OHHOO teaduslaagris Karepal
EesmärgidLoodus-, täppisteaduse ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse arendamine (lõimituna) õpikodades.
AsukohtKarepa, Eesti
Registreeriminehvg@hvg.tln.edu.ee
OsalusinfoOsalevad 7. klassi õpilased
KontaktandmedMARIKA SARV (hvg@hvg.tln.edu.ee, 6579246)
28.05.2017 00:00 - 29.05.2017 14:20

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
Haabersti Vene Gümnaasium
• Kooli meeskond (kaks õpilast ja õpetaja) osalevad HA poolt korraldatud õpikodade pilootprojekti VAU! OHHOO teaduslaagris Karepal
EesmärgidLoodus-, täppisteaduse ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse arendamine (lõimituna) õpikodades.
AsukohtKarepa, Eesti
Registreeriminehvg@hvg.tln.edu.ee
OsalusinfoOsalevad 7. klassi õpilased
KontaktandmedMARIKA SARV (hvg@hvg.tln.edu.ee, 6579246)
28.05.2017 00:00 - 29.05.2017 14:20

Tallinna Heleni Kool
MÕK kuu põhiülesandeks Heleni Koolis on õpiruumi avardamine. Õpetajaid lasteaias ja koolis julgustatakse juhtkonna liikmete poolt kasutama õppetöö läbiviimisel rohkem kui kunagi varem kõiki kooli kasutuses olevaid sise- ja väliskeskkondi. Tavapärasest keskkonnast välja viidud õpitegevused lähtuvad õppekavast, on planeeritud töökavades, jättes piisavalt ruumi muutunud keskkonnast tulenevatele teemadele. Õpiruumi avardamine annab võimaluse teemade seostamiseks ümbritsevaga ja selle olulisim eesmärk on õpilaste õpihuvi ja motivatsiooni tõstmine.
EesmärgidTallinna Heleni Kooli õpetajad ja õpilased kasutavad kõiki kooli kasutuses olevaid sise – ja väliskeskkondi ning linnaruumi võimalusi aktiivses õppetöös.
AsukohtEhte 7, Tallinn 10318
Registreerimine6055499; info@helen.edu.ee
Osalusinfo5-6 inimest
KontaktandmedKadi Ellus (info@helen.edu.ee, 6055499)
03.05 kell 11.20-14.05; 24.05 kell 9.15-10.00; 3.05 kell 10.15; 23.05 kell 12.25-13.10; 29.05 kell 13.20-14.05; 31.05 kell 11.20 - 12.05; 4.05 kell 9.30-11.30; 16.05 kell 10.00; 17.05 kell 10.00-11.00; 24.05 kell 11.00-12.00; 26.05 kell 16.00-17.0

Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Loodusainete päev 3. klasside õpilastele koostöös Õismäe Vene Lütseumiga. Õpilased saavad osaleda järgmistes töötubades: Geograafia töötuba – maastiku vaatlemine ja kompassi kasutamine. Keemia töötuba – näidiskatse vaatlemine, ohutusnõuete järgimine ja praktilise töö „Vulkaan“ läbiviimine. Füüsika töötuba – vooluringi tekitamine. Matemaatika töötoad: mõõtmine ja arvutamine kooli territooriumil; matemaatika- ja loogikaülesannete otsimine hämaras ruumis ja nende lahendamine meeskonnas; matemaatiliste ülesannete lahendamine nutitelefoniga.
EesmärgidLoodusainete päeva eesmärgiks on tõsta huvi loodusainete ja matemaatika vastu, õppida läbi praktiliste tegevuste. Õppimise käigus arendada meeskonnatööd ja analüüsioskust. Koolidevahelise koostöö arendamine ning õppimisvõimaluste loomine nii õpilastele kui õpetajatele.
AsukohtTallinna Järveotsa Gümnaasium
RegistreerimineInfo leiab kooli kodulehelt.
Osalejate arv100
KontaktandmedMari Uudelt (mari.uudelt@jarveotsa.ee, 6180113)
29. mai kell 9.00

Tallinna Kullatera Lasteaed
Õppida võib kõikjal. Meie oleme Kullateras vaimustunud robootilistest ja nutikatest elektroonilistest vidinatest, nende kasutamisest õppetegevuste läbiviimisel. Meil on kogemus, et erinevad nutikad vahendid panevad silmad särama nii täiskasvanutel kui lastel. Õpime ja areneme ise ning oleme näidanud juba alushariduse ainesektsiooni raames 6 teisipäeval 38 erineva lasteaia 91 kolleegile õppetegevusi, kus kasutame nutikat vahendit, sidudes vahendiga tegutsemise õppekava erinevate teemadega. Võimalusi ja ideid on tohutult. Meie nägemus - käime ajaga kaasas, oleme innovaatilised ja jagame oma parimat kogemust. Nutikuu jooksul külastame 10 erinevat lasteaeda programmis "Telli nutitund oma lasteaeda", kus linna lasteaiad said tellida Kullatera õpetaja koos nutika vahendiga oma lasteaeda, viima läbi tegevust tellija lasteaia lastega (erinevad vahendid, erinevad vanused).
Eesmärgid*Tutvustada erinevaid nutikaid elektroonilisi ja robootilisi vidinaid, nende kasutamist õppetegevuste läbiviimisel ja õppekavaga sidumisel. *Jagada oma lasteaia kogemust teistega, viies tegevuse nn "koju kätte", et näidata kui põnevaid ja kaasaegseid tegevusi on võimalik antud vahendeid kasutades läbi viia. *Julgustada teisi lasteaedu robootilisi ja nutikaid elektroonilisi vidinaid kasutama, õpetama lastele programmeerimist ja näitama, et see pole keeruline, vaid jõukohane kõikidele.
AsukohtTallinna linn, 10 erinevat lasteaeda
Registreerimineeelregistreerimise alusel (hetkel on kõik kohad juba täitunud)
Osalusinfoiga tegevus 1 lasteaia rühm, lapsed vanuses 2-7 aastat
KontaktandmedPiret Määr (kullatera@kullatera.edu.ee , 53958154)
2.-29. mai, 9.45-12.00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni

Tallinna Rännaku Lasteaed
Maikuu on Rännakus Itaalia kuu Itaalia kuu raames ootame külalisi 16.-17, 18.mai kunstipäevad 29.mai Veneetsia karneval
Eesmärgid1. Uurimise kunst on laste kätes ja silmades 2. Õpetaja on aitaja 3.Laps loob ja tunnetab maailma kõigi meeltega
AsukohtTallinna Rännaku Lasteaed, Rännaku pst.28 õueala
Registreeriminee-mail pille.siimpoeg@rannaku.ee
Osalusinfoühel päeval 8 külalist
KontaktandmedPille Siimpoeg (pille.siimpoeg@rannaku.ee, 5282831)
16, 17, 18 mai kella 10.00-11.45, 29. mai kell 10.30

Tallinna Vormsi Lasteaed
Bee- Bot mesimummude kasutamine õppetegevuses" Meie tunded", lõimitud tegevus: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst.
EesmärgidEesmärgid: 1. Laps oskab tegutseda Bee-Bot robotiga. 2. Laps oskab Bee-Bot robotile käsklusi anda, programmeerides seda liikuma soovitud suunas. 3. Laps tunneb ja kasutab õigesti matemaatilisi mõisteid paremale, vasakule. 4. Laps teeb koostööd paarilisega ja on meeskonnatöös aktiivne osaleja. 5. Laps mõistab ja kirjeldab erinevaid tundeid. 6. Laps julgeb ennast väljendada ja aktsepteerib kaaslaste arvamusi.
AsukohtTallinna Vormsi Lasteaed Krattide rühm
Registreeriminekohapeal
Osalejate arv15
KontaktandmedAnu Jasson (anujasson@gmail.com, 6371093)
29.05.2017, kell 9,30
Lasteaed Kajakas
Stroomi rand pakub lastele erinevaid võimalusi mängudeks, õppimiseks ja tegevusteks. Muutuv õpikäsitlus aitab tõsta laste keskkonnateadlikkust, süvendada oskust hoida ja väärtustada loodust.
EesmärgidTeema: Mängud veega „Imelised kalakesed“ Eesmärk: Laps teab, et kalad elavad vees. Laps tunneb põhivärve.
AsukohtLasteaed Kajakas sõimerühm (1,5-3a.)
Registreeriminegalina.malkerova@kajakasla.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedGalina Malkerova (galina.malkerova@kajakasla.edu.ee, 6615553)
30.05.2017, kell 10.00

Lasteaed Kajakas
Stroomi rand pakub lastele ja õpetajatele erinevaid võimalusi mängudeks, õppimiseks ja tegevusteks. Muutuv õpikäsitlus aitab tõsta laste keskkonnateadlikkust, süvendada oskust hoida ja väärtustada loodust.
EesmärgidTeema: „Rändame ringi ranna kaldal...“ Otsime Miku ja Mariga saladust Stroomi rannas ((kaardi järgi). Eesmärk: Laps rakendab mängus teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast.
AsukohtLasteaed Kajakas, Madala 13, Rühm Mesimumm (osaline keelekümblus 3-4a.)
Registreeriminegalina.malkerova@kajakasla.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedGalina Malkerova (galina.malkerova@kajakasla.edu.ee, 6615553)
30.05.2017, kell 10.00

Lasteaed Kajakas
Stroomi rand pakub lastele ja õpetajatele erinevaid võimalusi mängudeks, õppimiseks ja tegevusteks. Muutuv õpikäsitlus aitab tõsta laste keskkonnateadlikkust, süvendada oskust hoida ja väärtustada loodust.
EesmärgidTeema: Teadusuuringud Stroomi rannas Eesmärk: Laps uurib ja teeb järeldusi merevee omadusete kohta.
AsukohtLasteaed Kajakas, Madala 13, Rühm Potsatajad (4-5a.)
Registreeriminegalina.malkerova@kajakasla.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedGalina Malkerova (galina.malkerova@kajakasla.edu.ee, 6615553)
30.05.2017, kell 10.00

Lasteaed Kajakas
Stroomi rand pakub lastele ja õpetajatele erinevaid võimalusi mängudeks, õppimiseks ja tegevusteks. Muutuv õpikäsitlus aitab tõsta laste keskkonnateadlikkust, süvendada oskust hoida ja väärtustada loodust.
EesmärgidTeema: "Stroomi rand on aarete kallas" Eesmärk: Laps harjutab orienteerumist skeemi järgi. Laps oskab analüüsida andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi
AsukohtLasteaed Kajakas, Madala 13, Rühm Karikakar (5-6a.)
Registreeriminegalina.malkerova@kajakasla.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedGalina Malkerova (galina.malkerova@kajakasla.edu.ee, 6615553)
30.05.2017, kell 10.00

Lasteaed Kajakas
Stroomi rand pakub lastele ja õpetajatele erinevaid võimalusi mängudeks, õppimiseks ja tegevusteks. Muutuv õpikäsitlus aitab tõsta laste keskkonnateadlikkust, süvendada oskust hoida ja väärtustada loodust.
EesmärgidTeema „ Uuring - Missugused loomad elavad Stroomi metsas?“ Eesmärk: Loodusevaatlusel laps õpib tundma loomade eluviise. Laps on teadlik seal elutsevatest loomaliikidest.
AsukohtLasteaed Kajakas, Madala 13, Rühm Pääsuke (6-7a.)
Registreeriminegalina.malkerova@kajakasla.edu.ee
Osalejate arv10
KontaktandmedGalina Malkerova (galina.malkerova@kajakasla.edu.ee, 6615553)
30.05.2017, kell 10.00

Tallinna Kullerkupu Lasteaed
Multifilmi hommik: Kõik, mis liigub meie silmis, elab elu multifilmis Läbi projektõppe ja IKT vahendite kasutamise multifilmi loomine: kõik rühmad koostöös muusikaõpetaja ja rühmaõpetajad on loonud multifilmi. Iga rühma teema on seotud aastaajaga. Igal rühmal erinev aastaaeg. Multifilmi hommikul võetakse aasta projekt kokku ning kõik rühmad saavad teistele rühmadele tutvustada enda filmi ning vaadata teiste valminud filme. Koos arutletakse filmide üle.
EesmärgidProjekti jooksul: Laps tutvub animatsiooni mõistega, saab teadmisi erinevatest animatsiooni liikidest, osaleb aktiivselt multifilmi loomise protsessis. Projekti kokkuvõte: Tutvumine teiste rühmade multifilmidega ja enda rühma multifilmi tutvustamine teistele
AsukohtTallinna Kullerkupu Lasteaed
Registreerimineosalevad lasteaia lapsed, õpetajad ja lapsevanemad, eraldi registreerida ei saa
Osalejate arv100
KontaktandmedKarin Pero (karin@kullerkupu.edu.ee, 660 8023)
30. mai kell 10.00

Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasium
22.-25.maini 2017 kaitsevad oma loovtöid . 30.mail 2017 toimub koolis õpilaskonverents 8.klasside õpilastele, kus esitletakse selle õppeaasta parimaid loovtöid.
EesmärgidMärgata ja tunnustada kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; tunnustada õpilaste innovaatilisust ja loovust; anda esinemiskogemusi; innustada õpilasi arendama oma huvisid; tuua esile positiivseid eeskujusid kaasõpilastele.
AsukohtTallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Registreeriminemarina.zuravljova@mhum.edu.ee
Osalusinfo-
KontaktandmedMarina Žuravljova (marina.zuravljova@mhum.edu.ee, 6390322)
30.mai 2017, kell 13.15- 15.00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni

Tallinna Unistuse Lasteaed
Tervisedendus läbi eesti keele õppe
EesmärgidTegevuse eesmärk on luua keskkond, kus lapsed saavad läbi mängu omandada teadmisi, kogemusi, oskusi sõltuvalt eesmärkidest ja ülesannetest.
AsukohtTallinna Unistuse Lasteaed (õuesõppekoda)
RegistreerimineRegistreerumine toimub kuni 15.05.2017. Uuring "Me Õpime Kõikjal - Tallinna Unistuse Lasteaed" otselink on: www.connect.ee/uuring/379613719/
Osalejate arv20
KontaktandmedJulia Ignatenko (Ignatenkojus@yahoo.com, 6376419)
30.05.2017 kell 11.00
Haabersti Vene Gümnaasium
Kooli teatristuudio „Forte“ etendab oma uue lavastuse Rahvusooper Estonia Talveaias.
EesmärgidMänguline aktiivsus õpetamises; loominguliste tegevuste arendamine.
AsukohtEstonia pst 4
Registreeriminehuvijuht@hvg.ee
Osalusinfo4.-6. klassi õpilastele
KontaktandmedJulia Bandura (huvijuht@hvg.tln.edu.ee, 6572901)
31.05.2017 00:00 - 31.05.2017 14:30

Lasnamäe Gümnaasium
Toimub 8. klasside loovtööde esitlemine uues mini-teadusfestivali formaadis. Tööde esitlemise päeval on tööd kogu kooli kollektiivile posteritena välja pandud, igal klassil ühe korruse koridoris. Hindamiskomisjon ja kõik soovijad liiguvad ringi ja saavad esitada tööde autoritele küsimusi. Loovtöö tulemusena peab valmima läbiva teemaga seotud produkt (ese, kunstiteos, uurimustöö, projekt, õppematerjal vms). Kogu töö eesmärk, sisu kokkuvõte + tulemus peab mahtuma ühele posterile, nagu päris teadusfestivalil. Kui on valminud ese, siis see on eksponeeritud posteri kõrval.
EesmärgidTeaduse propageerimine ja referatiivsetest töödest vabanemine. Õpilaste loovuse arendamine ja lähtumine õpilaste isiklikest huvidest ning erivõimetest.
AsukohtLasnamäe Gümnaasium
Registreeriminelink kodulehel alates 1.05.2017
Osalejate arv15
KontaktandmedMerle Talvik (m.talvik@lasgy.tln.edu.ee, 6333145)
31. mai 2017, kell 11.00

Tallinna 21. Kool
Vanalinnamäng "Keskaegne linn" nutivahenditega Loquiz keskkonnas. Õpilased liiguvad väikeste rühmadena Tallinna vanalinnas, navigeerides vastavalt Loquizi juhistele ja vastavad kontrollküsimustele ajaloo kohta. Õpetaja näeb reaalajas infot, et hinnata trajektoori läbimist, rühmade liikumist ning vastuste õigsust. Lõiming: Inglise keel – küsimused on esitatud inglise keeles, toetatakse funktsionaalse kirjaoskuse arendamist, rakendatakse giidiõpetuses omandatud teadmisi Kehaline kasvatus – tähtsustatakse aktiivset liikumist Tallinna arhitektuur – väärtustatakse Tallinna kultuuriväärtuslikku miljööd
EesmärgidKinnistada ajaloos, kirjanduses ja Tallinna arhitektuuris ja giidiõpetuses omandatud teadmisi ehedas keskaegses õhustikus. Õppida kasutama kaasaegseid infotehnoloogilisi navigeerimisvahendeid. Osaleda aktiivselt Vanalinnapäevadel
AsukohtTallinna 21. Kooli aatriumis
Registreeriminehttps://goo.gl/forms/7SDWyldD42nPcYas2
Osalejate arv30
KontaktandmedKaja Kadarik (Kaja.Kadarik@21k.ee, +3725535159)
31. mai 2017 kell 9.00

Tallinna Heleni Kool
MÕK kuu põhiülesandeks Heleni Koolis on õpiruumi avardamine. Õpetajaid lasteaias ja koolis julgustatakse juhtkonna liikmete poolt kasutama õppetöö läbiviimisel rohkem kui kunagi varem kõiki kooli kasutuses olevaid sise- ja väliskeskkondi. Tavapärasest keskkonnast välja viidud õpitegevused lähtuvad õppekavast, on planeeritud töökavades, jättes piisavalt ruumi muutunud keskkonnast tulenevatele teemadele. Õpiruumi avardamine annab võimaluse teemade seostamiseks ümbritsevaga ja selle olulisim eesmärk on õpilaste õpihuvi ja motivatsiooni tõstmine.
EesmärgidTallinna Heleni Kooli õpetajad ja õpilased kasutavad kõiki kooli kasutuses olevaid sise – ja väliskeskkondi ning linnaruumi võimalusi aktiivses õppetöös.
AsukohtEhte 7, Tallinn 10318
Registreerimine6055499; info@helen.edu.ee
Osalusinfo5-6 inimest
KontaktandmedKadi Ellus (info@helen.edu.ee, 6055499)
03.05 kell 11.20-14.05; 24.05 kell 9.15-10.00; 3.05 kell 10.15; 23.05 kell 12.25-13.10; 29.05 kell 13.20-14.05; 31.05 kell 11.20 - 12.05; 4.05 kell 9.30-11.30; 16.05 kell 10.00; 17.05 kell 10.00-11.00; 24.05 kell 11.00-12.00; 26.05 kell 16.00-17.0

Tallinna Kadaka Põhikool
Kool loob selliseid õppetingimusi, kus õpilane saab õppida läbi oma kogemuse. Jätkusuutlik tegevus annab parimaid tulemusi, kui ajaliselt piiratud projektitegevused. Tegevus: Terve õppeaasta jooksul töötab koolis igal kolmapäeval ja reedel õppekohvik. Õpilased koos juhendajaga • planeerivad kohviku päevamenüü • koostavad toidu omahinna kalkulatsiooni • ostavad kauplusest touduaineid • valmistavad toitu • teenindavad kohvikukülastajaid • pesevad nõud pärast kohviku sulgemist Sellisel viisil saavad õpilased võimaluse läbi praktilise tegevuse arendada matemaatika oskusi, suhtlemisoskust ja teadmisi inimeseõpetusest.
EesmärgidÕpilane • oskab planeerida oma tegevust • oskab toidu valmistamisel kalkulatsiooni koostada • oskab müüa ja raha tagasi anda • oskab suhelda • oskab tegutseda meeskonnas
AsukohtTallinna Kadaka Põhikool
RegistreerimineSihtrühm: Tegijad: LÕK 10. klass TÕK 9.-12. klass. Külastajad: teised õpilased ja õpetajad
Osalejate arv70
KontaktandmedGalina Sai (galina.sai@kadakakool.edu.ee, +372 55569242)
03.05, 05.05, 10.05, 12.05, 17.05, 19.05, 24.05, 26.05, 31.05.2017

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni

Tallinna Suur-Pae Lasteaed
TEGEVUS: 31.mai 2017 kell 9:45 Orienteerumine looduses "FOTOJAHT PAE PARGIS" koostöös Tallinna Pae Gümnaasiumi õpilaste ja Lasnamäe elanikutega ASUTUSE KONTSEPTSIOON: 1. Keskkonnateadliku ja tervist väärtustava mõtteviisi kujundamine läbi mängulise ja uurimusliku tegevuse ning õuesõppimise 2. Lapse loovust, suhtlemist, probleemi lahendamise oskust arendava õpikäsitluse rakendamine kasutades arukalt kaasaegsed aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid. LÄHENEMISVIIS: 1. Tallinna Suur-Pae Lasteaias on lapsest lähtuv ühtne mõtteviis ja töökorraldus. Õppe- ja kasvatustegevuses järgime põhiliselt Johannes Käisi lapsekeskse arenemise metoodikat ja Reggio Emilia lapse loovusest lähtuv pedagoogika põhimõtteid. 2. Arengutegevustes lähtutakse muutuva õppekäsitluse põhimõtetest: lapse individuaalsuse arvestamine ja tervise edendamine, loovuse arendamine ja eduelamuste tagamine, lapse arengut ja sotsialiseerimist soodustava keskkonna loomine, kasutades metoodikat „Kiusamisest vaba lasteaed“ ja avastusõppe võtteid, õues õppimist ja liikumisvajaduse rahuldamist, digiõppe meetodeid. 3. Laste arengu toetamisel ja väljakujunenud traditsioonilistel üritustel on aktiivselt kaasatud lastevanemad ja koostööpartnerid
EesmärgidMÕK õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et LAPS: 1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult ning märkab nähtusi ja muutusi looduses; 2) on aktiivne avastaja ja uurija; oskab tegutseda meeskonnas loovalt; 3) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale; kirjeldab võimalikke ohte looduses; 4) saavad aru süsteemidest ja toimimisest ning demonstreerib loomingulist mõtlemist, teadmusloomet, kasutades digitehnoloogiat. ÕPETAJA JA LAPSEVANEM: 1) suunab lapsi algatada, avastama, uurida, tegutseda iseseisvalt ja meeskonnas, arutletada teiste inimestega ja otsustada; 2) rakendab kaasava õppekäsitluse: arendab enda uurimis- ning digipädevust ja aktiivselt kasutab õppetöös lastega; 3) kasutab erinevaid lähenemisviise: Johannes Käisi lapsekeskse arenemise metoodikat ja Reggio Emilia lapse loovusest lähtuv pedagoogika põhimõtteid.
AsukohtTallinna kesklinna lähedal Lasnamäe alguses asuv Pae park, mis jaguneb Mäe-, Ööbiku- ja Perepargiks.
Registreerimine30
Osalejate arv30
KontaktandmedLiia Tuvik (Liia.Tuvik@suurpae.edu.ee, 53091530)
31.mai 2017 kell 9:45
Haabersti Vene Gümnaasium
Orienteerumispäev
Eesmärgid1) Õpilaste liikumistegevuse rikastamine sportlik-arenduslike liikumisviisidega; 2) Viia ellu õppekava lapsi haaratavate vahenditega (nutitelefonide kasutamine).
AsukohtTallinn
Registreeriminenadezda.pahomova@hvg.ee
OsalusinfoKõik klassid
KontaktandmedNadežda Pahomova (nadezda.pahomova@hvg.ee, 6572901)
01.06.2017 00:00 - 01.06.2017 14:30

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
Haabersti Vene Gümnaasium
Raamatust "12 tooli" saadud informatsiooni kohandamine praktikas.
EesmärgidStsenaariumi alusel oma ja teiste kogemuste üle arutamine ja nendest õppimine kasutades IT-tehnoloogiaid.
AsukohtÕismäe tee 132
Registreeriminemarina.shaab@hvg.ee
Osalusinfo9.-11. klassi õpilased
KontaktandmedMarina Šaab (marina.shaab@hvg.ee, 6579248)
02.06.2017 18:00 - 02.06.2017 22:00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni
Taime Lasteaed
Pereorienteerumise päev
EesmärgidLastevanemad on kaasatud lasteaia terviseedendamise protsessidesse
AsukohtTaime Lasteaed
Registreeriminetaime@la.tln.edu.ee
Osalejate arv80
KontaktandmedTatjana Šukurova (taime@la.tln.edu.ee, 55649313)
05.06.2017 kell 10.00

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Mustamäe Kultuurikeskuses "Kaja" toimub Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilaste loovtööde näitus. On saanud traditsiooniks, et igal kevadel toimub meie kooli õpilaste kunstitööde näitus. Meie kooli õpilased üllatavad end avatusega, kui ausalt nad oma mõtteid väljendavad. Külastajatel on võimalik nautida õpilaste loomingulist arengut. Kooli õpilased käivad näitusel ning kunstitundides arutletakse näitusel nähtu üle.
EesmärgidPakkuda õpilastele võimalust oma mõtteid maailmast väljendada läbi loomingu, arendada näituse külastamise oskust, kunstiteoste vaatlemisoskust ning oma arvamuse väljendusoskust.
AsukohtMustamäe Kultuurikeskus "Kaja", Ed. Vilde tee 118
Registreerimine-
Osalusinfo-
KontaktandmedAleksandra Dubjagina, Anne-Ly Raid (aleksandra.dubjagina£mhum.edu.ee, annely.raid@mhum.edu.ee, -)
24.mai- 5.juuni