Logi sisse

Sisenemine iseteeninduskeskkonda


Tallinna Haridusameti info- ja iseteeninduskeskkond

Toimingute tegemiseks Tallinna Haridusameti info- ja iseteeninduskeskkonnas tuleb infosüsteemi sisse logida. Seejärel tehakse teie ja teiega seotud isikute kohta automaatne päring Eesti rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduskeskkonnas saate:

  • esitada lasteaiakoha taotluse kuni kolme Tallinna munitsipaallasteasutusse;
  • võtta vastu, edasi lükata või kustutada lasteaiakoha pakkumist;
  • taotleda lasteaiakoha vanema osa vabastust.

Iseteeninduskeskkonnas ei ole võimalik taotleda lasteaiakohta või lasteaia vanema osa vabastust, kui elukoha aadressiks rahvastikuregistris ei ole Tallinna linnas asuv aadress või elukohaandmed on kaotanud kehtivuse.

Lasteaiakohta saab iseteeninduskeskkonnas taotleda lapsele, kes ei ole ühegi Tallinna munitsipaallasteasutuse nimekirjas. Lapsevanemal on õigus valida kuni kolm lasteasutust vastavalt oma soovile kogu Tallinna haldusterritooriumil, kuhu ta soovib oma lapsele lasteaiakohta. Iseteeninduskeskkonnas tuleb taotlus esitada igasse lasteasutusse eraldi.

Tallinnas komplekteeritakse lasteaiarühmad vahemikus 1. mai kuni 15. august. Lasteaiakoha pakkumised tehakse vanemale järjekorra alusel, arvestades koha soovi ning eelistades lapsi, kelle õde-vend käib samas lasteasutuses. Õe-venna olemasolu tuleb vanemal kinnitada iseteeninduskeskkonnas. Kui vanem ei võta koha pakkumist määratud tähtaja jooksul vastu, on direktoril õigus laps antud lasteasutuse järjekorrast kustutada. Lasteaiakoha vastu võtmisel kinnitatakse laps rühma 15. augustist.

Lasteasutuse vahetamiseks võivad Tallinna elanikud valida oma lapsele lasteasutuse, kus on vabu kohti. Lasteasutuse vahetamiseks tuleb vanemal pöörduda lasteasutuse direktori poole.

Sobitus- või erirühma koha saamiseks tuleb esitada taotlus nõustamiskomisjoni otsusega lasteasutuse direktorile lasteasutuses või saata digiallkirjastatuna e-postiga.

Kui laps on lasteasutuse nimekirjas, on võimalik esitada iseteeninduskeskkonna kaudu avaldus vanema osast vabastuseks. Info https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades.

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse linna andmekaitsetingimustest. Tehniliste probleemide korral võtke palun ühendust e-posti aadressil iseteenindus@haridus.ee.